Каде се наоѓаме?


адреса: Савска цеста бр.34, 4000 Крањ, Словенија
телефони: +386 (0)4 2369588, +389 (0)4 2369589

МКЦ Крањ

МаКуЦ Крањ - локација


Македонскиот културен центар се наоѓа во Крањ, на Савска цеста бр.34.

Актуелно


Во ноември 2008 година излезе од печат 8-иот број на весникот Наше сонце

Успешно е организиран традиционалниот, 10-ти по ред, Етно-фолк

МКД „Св. Кирил и Методиј“ од Крањ доби нова интернетна страна

Повеќе ...

Македонски културен центар

Во Август 2004 година, потпишан е десетгодишен договор за наем на истите простории, во големина од околу 300m2, во кои моментално своите активности ги изведува МКД „Св. Кирил и Методиј“.
Македонски Културен Центар (МаКуЦ)
адреса: Савска цеста бр.34
4000 Крањ, Словенија
телефони: +386 (0)4 2369 588, +386 (0)4 2369 589
e-mail: mkd.kranj@gmail.com